12-13 May 2013

Athens Greece

Committees

 

 

Scientific Committee

Alexios-Leandros Skaltosounis (Athens, Greece)

Emmanuel Mikros (Athens, Greece)

Sylvie Michel (Paris, France)

Nektarios Aligiannis (Athens, Greece)

Nikolas Fokialakis (Athens, Greece)

Maria Halabalaki (Athens, Greece)

 

Orginizing Committee

 

George Lamprinidis

Katerina Argyropoulou

Katerina Termentzi

Nantia Vougogianopoulou

 

Contact

Katerina Makropoulou

tel.  00302107274524

fax. 00302107274594

e-mail secpharm@pharm.uoa.gr